Фасадна силиконова мазилка – SiO2SAND


Опаковка

25 кг.

Разходна норма

1.5 -2.2 кг/кв.м²

Срок на годност

12 месеца

Завършващо декоративно покритие на база силиконова смола и кварцови пълнители. Силиконовата мазилка се препоръчва като финално покритие при топлоизолационни системи. Приложима е при сухи и обезпрашени циментови и вароциментови основи.

Указания за работа:
Основата да се грундира с "Грунд за силиконови мазилки и бои" на "Технокорект". Мазилката да се нанася минимум 24 часа след грундиране. Преди полагане да се разбърка много добре. Полага се с дебелина едрината на зърното. Структурирането се извършва с пластмасова маламашка.
В първите 24 часа положената мазилка да се пази от дъжд и измръзване!

Разходна норма:
- структура К 1.5 - 1.6 - 2 кг/м
- структура R 2 - 1.8 - 2.2 кг/м

Съхранение:
в защитени от замръзване помещения в плътно затворени опаковки.

№ ТО -1148-3-323/2006 г.