Унифор гипсова шпакловка


Опаковка

4 кг, 20 кг

Отворено време

35-40 мин

Модифицирана шпакловъчна маса с повишени якостни показатели и удължено време на свързване. Подходяща за шпакловки върху класически мазилки, газобетонни елементи и бетонови повърхности.

Необходимата работна консистенция се получава при постепенно прибавяне на вода и интензивно разбъркване. За по-добро хомогенизиране на сместа се препоръчва механизирано разбъркване с профилни бъркалки. Благодарение на химични добавки "Унифор" запазва работна гъстота до 35-40 мин. при t° 5 -25°C, което спомага за пълното използване на разбърканите количества. Шпаклованите стени изсъхват напълно до 90 мин. след полагането.

Разходната норма при полагане с дебелина до 1,5 -2 mm e 1,3 kg/m. Наличието на немски модификатори в шпакловъчната смес правят излишно добавянето на С-200 или други строителни лепила.

Показател Мерна единица Изискване съгласно ТО-1-37/17.09.2003 г.
Зърнометричен състав - остатък върху сито със светъл отвор 0.2 мм % по маса ≤ 12
Време на свързване:
- начало на свързване
- край на свързване
H-min
≥ 0-30
≤ 4-00
Якост на сцепление при опън с бетон N/mm² ≥ 0.3
Якост при опън огъване N/mm² ≥ 1.5
Якост на натиск N/mm² ≥ 3.0
Пукнатиноустойчивост N/mm² Да не се напуква на слой с дебелина до 5 мм.

Съхранение:
6 месеца от датата на производство в оригинални опаковки в сухи и закрити складови помещения.

ТО-1-37/17.09.2003 г.